Skates

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates un kopmēģinājums Rietumlatvijas reģions (Kurzeme, Zemgale)

29. marts
10:00
Jūrmalas mūzikas vidusskola