Skates

Koru konkursa II kārta – Cēsu, Amatas, Līgatnes, Raunas, Priekuļu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas novadi

27. aprīlis
13:00
Cēsu Valsts ģimnāzija