Skates

Koru konkursa II kārta – Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes novadi

22. aprīlis
13:30
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs