Skates

Koru konkursa II kārta – Jelgavas pilsēta, Jelgavas un Ozolnieku novadi

9. aprīlis
16:00
Jelgavas Valsts ģimnāzija