Skates

Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”. No 10. – 24.aprīlim!

24. aprīlis
Liepājas Olimpiskais centrs