Skates

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss – Kurzeme

26. marts
Liepāja, Bērnu un jaunatnes centrs "Vaduguns"