Skates

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi rādi raidi! 2020” Latgalē

28. aprīlis
09:00
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola