Skates

Pūtēju orķestru defilē finālkonkurss

4. maijs
Rīga, Brīvības laukums