Skates

Pūtēju orķestru konkurss – C, D grupas

3. jūlijs
Rīgas 6.vidusskola