Skates

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates – Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru novadi

8. aprīlis
11:00
Aizkraukles pilsētas kultūras nams