Skates

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates – Balvu, Rugāju novadi

1. aprīlis
18:00
Kubulu Kultūras nams