Skates

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates – Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadi

11. marts
12:00
Ludzas kultūras nams