Skates

Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

24. aprīlis
Vaidavas kultūras un atpūtas centrs