Skates

Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Radi rotājot”

27. aprīlis
Vaidavas kultūras un atpūtas centrs