Skates

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu skates Zemgalē

15. aprīlis
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs