Skates

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Rīgā (B grupa)

12. marts
Rīga, Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"