Skates rezulāti

Rezultāti

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – diasporas kolektīvi. Video skates, 17. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Jēkabpils pilsēta un Līvānu novads. Līvānu kultūras nams, 12. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Rēzeknes un Viļānu novadi. Bērzgales pagasta kultūras nams, 12. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Rēzeknes pilsēta. Rēzeknes pilsētas kultūras nams, 12. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadi. Preiļu novada kultūras centrs, 12. marts

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates rezultāti – Daugavpils pilsēta. Daugavpils Kultūras pils, 11. marts

1 2 3
5